Polityka Prywatności

Polityka prywatności Olicom.com.pl (Olicom.pl)

 

1. Serwis internetowy www.olicom.com.pl oraz www.olicom.pl (zwany dalej Serwisem Olicom) jest prowadzony przez Olicom Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w 60-164 Poznań ul. Ziębicka 35.

2. Serwis Olicom udostępniony jest dla użytkowników Internetu (zwanych dalej Użytkownikami) bezpłatnie.

3. Poniższa Polityka prywatności Olicom określa zasady funkcjonowania Serwisu Olicom. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu Olicom jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.

4. Celem Serwisu Olicom jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji i utworów (np. treści, zdjęć, video) opublikowanych w ramach działalności Olicom Interactive Sp. z o.o., a także umożliwienia komunikacji między Użytkownikami, a redakcją Serwisu Olicom, itp.

 

Prawa Autorskie

1.  Wszelkie prawa do materiałów publikowanych w ramach serwisu Olicom posiada Olicom Interactive Sp. z o.o..  Materiały te publikowane są głównie do celów informacyjnych.

2. Użytkownik może korzystać z materiałów (utworów, informacji, danych) umieszczonych w serwisie Olicom jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

3.   W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest

kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w ustawie.

 

Przechowywanie i ochrona danych

1.   Olicom Interactive Sp. z o.o. chroni prywatności Użytkowników serwisu Olicom.

Dbamy o ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji oraz bezpieczeństwo przechowywania powierzonych przez Użytkowników serwisu Olicom danych.

2.  Dane te przechowujemy i przetwarzamy zgodnie z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 02.101. 926 z poz. zm.)

3.  Informacje te służą nam m.in. do realizacji zamówienia Newsletter, w celach promocyjnych i marketingowych a także do określenia upodobań Użytkowników serwisu Olicom w celu doskonalenia serwisu. Celem naszym jest by Serwis Olicom był coraz ciekawszy i celniej trafiał w upodobania jego Użytkowników.

4.  Użytkownikowi serwisu Olicom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak może uniemożliwić kontakt czy wysłanie zamawianych treści.

 

Postanowienia końcowe

1.   Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszej Polityce prywatności Olicom. W związku z tym Olicom Interactive Sp. z o.o. przysługuje prawo do zmian jej warunków w każdym czasie.

2.  O wszelkich zmianach Użytkownik serwisu zostanie poinformowany bezzwłocznie na stronie www.olicom.com.pl i www.olicom.pl

Korzystanie przez Użytkownika ze stron i serwisu Olicom po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymagają jego odrębnej zgody.

3.  W przypadku pytań Użytkowników dotyczących warunków korzystania z serwisu Olicom prosimy o wysyłanie uwag na adres Olicom@olicom.pl  bądź kontakt poprzez wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie w zakładce Kontakt.

4.  Niniejsza Polityka prywatności Olicom wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie, czyli 15 lutego 2013 roku.