Materiały reklamowe

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

    O projekcie

    Nasza realizacja dla Ministerstwa Edukacji Narodowej polegała na przygotowaniu projektu graficznego ikon, które zostały wykorzystane w ramach informacyjnego serwisu internetowego poświęconego Punktowi Koordynacyjnemu ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji i Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

    W oparciu o przygotowane i zaakceptowane przez klienta piktogramy stworzyliśmy projekt graficzny ulotki w formacie 4xDL w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej oraz rosyjskiej. Zrealizowane przez nas materiały stanowiły cenny materiał informacyjny na prowadzonych przez klienta konferencjach poświęconych Polskiej i Europejskiej Ramie Kwalifikacji.

    Wersja responsywna